"Марксизм–XXI: методология и теория"доклад на конференции