Влияние синтетического аналога фрагмента аргинин-вазопрессина на процесс обучения у крысдоклад на конференции