Smoke aerosol characteristics of Russian peat bog firesдоклад на конференции