Дигитализация, визуализация, репрезентация. Аналитика?доклад на конференции