Влияние фотокаталитических свойств TiO2 на поведение плутониядоклад на конференции