Comparison of stochastic modelsдоклад на конференции