"Cosmic strings: possible candidates on the radio and optical data" (докладчик: Сажина О.С.)доклад на конференции

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Презентация Доклад, представленный О.С.Сажиной RISAC-DUBNA-2015_Sazhina_12-09-2015.pdf 2,3 МБ 19 сентября 2015 [Sazhina]