Old Russian city and the landscapeдоклад на конференции