Recent results from the Telescope Arrayдоклад на конференции

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Презентация ta_fin.pdf 2,5 МБ 29 августа 2015 [Пширков М.С.]