Modern Observations and Solar Flare Physicsдоклад на конференции