Саночкина Е.В. в программном комитете конференции 2nd International Conference "Chemistry and Physics at Low Temperatures" (CPLT 2014) (Suzdal, Russia, Россия, 22-30 августа 2014)членство в программном комитете конференции