Стрелкова Г.В. в программном комитете конференции Modern Hindi Translation Workshop, Sofia University St.Kliment Ohridski, Sofia / Bansko, Bulgaria (Bansco, Bulgaria, 10-19 июля 2017)членство в программном комитете конференции