Кудрявцева Е.Л. в программном комитете конференции International virtual congress on russian studies and culture "The planet "Russian Language" in virtual linguistic-communicative space" (Forli, Italy: University of Bologna, CLA, Италия, 2013)членство в программном комитете конференции