Зотова Е.С. в программном комитете конференции Отцы и дети: метафизика разлада (теоретический семинар) (МГУ, 2008)членство в программном комитете конференции