Фомина И.Н. в программном комитете конференции LATEUM 2013: ELT and Linguistics 2013: New Strategies for Better Solutions (Москва, Россия, 2013)членство в программном комитете конференции