Широков А.М. в программном комитете конференции International Conference ‘Nuclear Theory in the Supercomputing Era — 2014’ (NTSE-2014) (,Khabarovsk, Russia, Россия, 2014)членство в программном комитете конференции