Сенюкова О.В. в программном комитете конференции 9th International Joint Conference on Computational Intelligence (Funchal, Madeira, Португалия, 1-3 ноября 2017)членство в программном комитете конференции