Сенюкова О.В. в программном комитете конференции The 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2017) (Banff, Канада, 5-8 октября 2017)членство в программном комитете конференции