Неретин Ю.А. в программном комитете конференции Mini-workshop "Hua-Pickrell measures and representations of infinite-dimensional groups" (CIRM, Luminy, France, Франция, 2013)членство в программном комитете конференции