Сенюкова О.В. в программном комитете конференции The 3rd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF-2017) (Exeter, Великобритания, 21-23 июня 2017)членство в программном комитете конференции