Фомина И.Н. в программном комитете конференции LATEUM 25th Jubilee 13 International Conference 1991-2016: 25 Years in Linguistics and ELT (Москва, Россия, 29 сентября 2016)членство в программном комитете конференции