Самсонов Т.Е. в программном комитете конференции GEOProcessing 2017 — The Ninth International Conference on Advanced Geographic Information Systems, Applications, and Services (Nice, Франция, 19-23 марта 2017)членство в программном комитете конференции