Груша А.В. в программном комитете конференции IAMCR 2019 'Communication, Technology and Human Dignity: Disputed Rights, Contested Truths' (Complutense University of Madrid, Испания, 7-11 июля 2019)членство в программном комитете конференции