Рыжов А.П. в программном комитете конференции The Fifth International Conference on Intelligent Systems and Applications (INTELLI 2016) (Барселона, Испания, 13-17 ноября 2016)членство в программном комитете конференции