Троицкая Е.В. в программном комитете конференции International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA-2015) (Москва, Россия, 5-10 октября 2015)членство в программном комитете конференции