Сенюкова О.В. в программном комитете конференции 2018 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS 2018) (о. Родос, Греция, 25-27 мая 2018)членство в программном комитете конференции