Międzynarodowa konferencja naukowa "W KRĘGU PROBLEMÓW ANTROPOLOGII LITERATURY. SWIAT RZECZY W LITERATURZE", Białystok, 21-23.09 2014конференцияДоклады: