10 международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие - 2014»КонференцияДоклады: