Azorbaycan milli elmlər akademiyası rəyasət heyəti amea akademik Z.M.Bünyadov adına şərqşünaslıq institutu. Görkəmli şarqşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinƏ hƏsr olunmuş "Şbrq xalqları ədəbiyКонференцияДоклады: