Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та викликиКонференцияДоклады: