Models in quantum field theory, MQFT 2015КонференцияДоклады: