XI Miedzynarodowey naukowi-praktiyezney konferencji "Nauka: teoria i praktyka- 2015"КонференцияДоклады: