МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РУ С С К А Я Л И Т Е РАТ У РА X X–X X I В Е КО В В С О В Р Е М Е Н Н О М М И Р Е: А ВТО Р С К И Е С Т РАТ Е Г И И»сборник