ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ. Сборник памяти проф. И. С. Чичуровасборник

Статьи, опубликованные в сборнике Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam