Матерiали доповiдей Першoï Всеукраïнськоï конференцiï з запрошенням закордонних учасникiв «Аерокосмiчнi спостереження в iнтересах сталого розвитку та безпеки (GEO-UA 2008)». м. Киïв, 3–5 червня 2008 рсборник

Статьи, опубликованные в сборнике