Sztuka Europy Wschodniej. Art of Eastern Europe. Том IV. Henryk Siemiradzki i akademizm. Eds. J. Malinowski, I. Gavrash, K. Maleszko, T.L. Karpova. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świataсборник

Статьи, опубликованные в сборнике