Сертификат ВОЗ за успехи в ликвидации полиомиелитанаграда