Премия Президента РФ в области образования за 1997 г.награда