Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Hansen T., Grosse G., Natkaniec I., Beskrovnyi A.I., Dorner B., Кулаков В.И., иванов а.с., Kuzovnikov M.A., Harkunov A.I. показать полностью..., Antonova T.E., Bashkin I.O., Barkalov O.I., Cornell K., Wipf H., Булычев Б.М., Latroche M., Ivanov A.S., Gupta M., Khasanov S.S., Ponyatovsky E.G., Ponyatovsky E.G., Sakharov M.K., Belash I.T., Efimchenko V.S., Denys R., Tkacz M., Wagner F.E., Yartys V.A., Kolyubakin A.I., Krawczyk J., Lukashev R.V., Mayer J., LI C., Kozlenko D.P., Latynin A.I., Maier J., Kuzovlev A.S., Glazkov V.P., Fursova T.N., Gnesin B.A., Grosse G., Grosse G., Shulga Y.M., SheverevS G., Sikolenko V.V., Sheptyakov D.V., Sikolenko V.V., Sashin I.L., Novokhatskaya N.I., Ponyatovskii E.G., Schneider G., Morozov Y.G., Parker S.F., Savenko B.N., Shiryaev V.I., Bayer M., Bazhenov A.V., Davydov A.B., Bennington S.M., Chernyshov D., Bokhenkov E.L., Crivello J.C., Tarasov B.P., Somenkov V.A., Sumin V.V., Winzenick M., Wordel R., Абрамов С.Н., Клямкин С.Н., Шолин И.А.

29 статей

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 255, Scopus: 262

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam