Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Natkaniec I., Beskrovnyi A.I., Hansen T., Grosse G., иванов а.с., Кулаков В.И., Dorner B., Cornell K., Harkunov A.I. показать полностью..., Булычев Б.М., Barkalov O.I., Bashkin I.O., Antonova T.E., Wipf H., Kuzovnikov M.A., Ponyatovsky E.G., Wagner F.E., Belash I.T., Khasanov S.S., Ivanov A.S., Gupta M., Efimchenko V.S., Denys R., Tkacz M., Sakharov M.K., Ponyatovsky E.G., Yartys V.A., Latroche M., Parker S.F., Novokhatskaya N.I., Ponyatovskii E.G., Bayer M., Bazhenov A.V., Crivello J.C., Bokhenkov E.L., Bennington S.M., Chernyshov D., Fursova T.N., Glazkov V.P., Gnesin B.A., Grosse G., Grosse G., Шолин И.А., Клямкин С.Н., Davydov A.B., Sashin I.L., Somenkov V.A., Shiryaev V.I., SheverevS G., Sikolenko V.V., Tarasov B.P., Savenko B.N., Schneider G., Shulga Y.M., Sikolenko V.V., Sumin V.V., Sheptyakov D.V., Winzenick M., Абрамов С.Н., Wordel R., Latynin A.I., Kozlenko D.P., Lukashev R.V., Mayer J., Morozov Y.G., LI C., Maier J., Kolyubakin A.I., Krawczyk J., Kuzovlev A.S.

29 статей

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 262, Scopus: 265

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam