GoranskijVP отправить сообщение

Горанский Виталий Петрович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга, Отдел изучения Галактики и переменных звезд, старший научный сотрудник, с 1 марта 1973

кандидат физико-математических наук с 1983 года

Соавторы: Шугаров С.Ю., Метлова Н.В., Барсукова Е.А., Жарова А.В., Barsukova E.A., Barsukova E.A., Valeev A.F., Самусь Н.Н., Barsukova E.A., Фабрика С.Н., Fabrika S., Карицкая Е.А., Борисов Н.В. показать полностью..., Кусакин А.В., Hornoch K., Черепащук А.М., Катышева Н.А., Валеев А.Ф., Lyuty V.M., Kazarovets E.V., Henze M., Буренков А.Н., Дурлевич О.В., Pastukhova E.N., Лютый В.М., Горыня Н.А., Karitskaya E.A., Волошина И.Б., Sholukhova O., Valeev A.F., Волков И.М., Shafter A.W., Есипов В.Ф., Barsukova E.A., Kroll P., Pietsch W., Метлов В.Г., Шолухова О.Н., Chochol D., Borisov N.V., Burenkov A.N., Kusakin A.V., Гладышев С.А., Цветков Д.Ю., Киреева Н.Н., Курочкин Н.Е., Мельников С.Ю., Ежкова О.В., Казаровец Е.В., Kireeva N., Burenkov A.N., Moskvitin A.S., Tsvetkova T.M., Павленко Е.П., Пастухова Е.Н., Рахимов В.Ю., Татарников А.М., Кочиашвили Н., Кумсиашвили М.И., Юшкин М.В., Retter A., Ирсмамбетова Т.Р., Grankin K.N., Miroshnichenko A.S., Pavlenko E.P., Kurochkin N.E., Валеев А.Ф., Аболмасов П.К., Возякова О.В., Габдеев М., Shemmer O., Sholukhova O., Панчук В.Е., Клочкова В.Г., Сафонов Б.С., Фролов С.М., Pribulla T., Черясов Д.В., Шенаврин В.И., Шеффер Е.К., Медведева Г.И., Фролов М.С., Холопов П.Н., Дорошенко В.Т., Гранкин К.Н., Fatkhullin T.A., Fabrika S., Clement C.M., Manset N., Medvedeva G.I., Maryeva O., Pavlenko E.P., Hazen M.L., Hernanz M., Бычкова Л.В., Архипова В.П., Bjorkman K.S., Расторгуев А.С., Ченцов Е.Л., Хейзен М.Л., Клочкова В.Г., Колотилов Е.А., Татарникова А.А., Кусакин А.В., Уильямс Д.Б., Фатхуллин Т.А., Миронов А.В., Artyukhina N.M., Шаров А.С., Shahbaz T., Кукаркина Н.П., Перова Н.Б., Джаниашвили А.М., Докучаева О.Д., Kardashev N., Plokhotnichenko V., Lipunova N.A., Kuschnig R., Lipkin Y., Lipunova N.A., Polosukhina N., Hachisu I., Karpov S., Kholopov P.N., Karitskaja E.A., Kholopov P.N., Dorokhova T.N., Efimov Y.S., Dyachenko V.V., De_Laverny P., Darnley M.J., Fabrika S.N., Miroshnichenko A.S., Pessev P., Burwitz V., Kurtenkov A., Klochkova V.G., Kroll P., Kroll P., Kostov A., Hancock T., Hiesberger F., Mkrtichian D.E., Nedialkov P., Ness J.U., Nogami D., Бочкарев Н.Г., Бурлак М.А., Arai A., Vida K., Weiss W.W., Zharikov S.V., Zurita C., et al., Stritzinger M., Thevenin F., Tomov T., Tsarevsky G., Uemura M., Белов А.Н., Боме Н.А., Бескин Г.М., Бирюков В.В., Valenti S., Власюк В.В., Slee O.B., Spiridonova O.I., Spiridonova O.I., Stathakis R.A., Basko M.M., Павлюк Н.Н., Панферов А.А., Питч В., Ovcharov E., Хорноч К., Козырева В.С., Колбин А.И., Трунковский Е.М., Трушкин С.А., Копылов И.М., Кроль П., Кукаркин Б.В., Куликовский П.Г., Носкова Р.И., Наджип А.Э., Pozanenko A., Primak N.V., Pogrosheva T.M., Чернова Г.П., Шатский Н.И., Щеглов П.В., Ruzan L.L., Sala G., Schneider H., Киреева Н.Н., Джаниашвили Э.Б., Дибай Э.А., Зайцева Г.В., И Д., Кайсин С.С., Каримова Д.К., J-P S., Kaisin S.S., Jose J., Page K.L., Lepardo A., Larionov V.M., Pooley G.G., Golovin A.V., Figueira J., Greiner J., Gal-Yam A., Hamann W.R., Geier S., Figuera J., Galloway D., Galkina M.P., Kato M., Kawabata K.S., Kato T., Kato T., Kato T., Drake A.J., Dapergolas A., Clark J.S., De_Freitas Pacheco J.A., Fabregat J., Coe M.J., Medvedeva G.I., Malogolovets E.V., Medvedev A., Mel’Nikov S.Y., Maehara H., McCollough M., Pastorello A., Passuello R., Castro-Tirado A.J., Bychkova L.V., Bychkova L.V., Borisov N., Bus S.J., Kurochkin N.E., Kotani T., Kreidl T.J., Kubota K., Krajci T., Kroll P., Komberg G., Haswell C.A., Harlaftis E.T., Hatzidimitriou D., Mittermayer P., Molnar L., Monin D.N., Molnár L., Munari U., Nakajima K., Muñoz Dimitrova R.V., Ness J.U., Nugent P., Osip D.J., Orlowsky E.I., Ohsugi T., Osborne J., Osborne J.P., Oskinova L.M., Гварамадзе В.В., Борисов Ю.В., Vermeulen R.C., Wiersema K., Williams D., Williams S., Yamashita T., Yudin B.F., Ziznovsky J., Zverko J., Zwintz K., Zwitter T., de_Freitas P.J., et a., Антипин С.В., Асланов А.А., Sárneczky K., Sunyaev R.A., Sullivan M.B., Tartaglia L., Tanabe K., Thompson M., Thompson M., Torii K., Tsesevich V.P., Ueda S., Ueda Y., Бердников Л.Н., Борисов Г.В., Беслик А.И., Vanmunster T., Васильев В.В., Shara M.M., Shimanskii V.V., Sokolov V.V., Sokolova T.N., Sostero G., Starkey D.R., Steele I.A., Alvares M., Hounsell R., Huang L.L., Imada A., Bedolla S.G., Barsukova Komarova E.A., Орловский Е.И., Оскинова Л.М., Погрошева Т.М., Савельева М.В., Хаманн В.Р., Хруслов А.В., Хохол Д., Хэнкок Т., Соколовский К.В., Сомов Н.Н., Сомова Т.А., Спиридонова О.И., Сюняев Р.А., Токовинин А.А., Кубота К., Магницкий А.К., Медведев А.С., Уеда И., Фабрика С.Р., Федорович В.П., Мещеряков А.В., Мошкалев В.Г., Моисеев А.В., Baltay C., Artyukhina N.M., Popov V.N., Pramsky A.G., Bomans D.J., Чугай Н.Н., Шакура Н.И., Шиманский В.В., Яриков С.Ф., Rodriguez-Gil P., Rakhimov V.Y., Roche P., Saveleva M.V., Schwarz G., Rastegaev D.A., Shafter A.V., Serra-Ricart M., Rabinowitz D., Ponomareva G.A., Артюхина Н.М., Бусарев В.В., Горшков Ю.И., Иконникова Н.П., Костякова Е.Б., Липунова Н.А., Цветкова Т.М., Джорговский С.Д., Дмитриенко Е.С., Додин А.В., Карицкая Е.А., Ефремов Ю.Н.

315 статей, 8 книг, 40 докладов на конференциях, 17 тезисов докладов, 2 НИР, 1 членство в научном обществе, 1 членство в редколлегии журнала, 3 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 378, Web of Science: 591

IstinaResearcherID (IRID): 2037693

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam