AMEA-nın Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası)журнал

Статьи, опубликованные в журнале Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam