Аккреция из ветра. Теория и наблюдениядоклад на конференции