Образцов А.Н. в программном комитете конференции Int. Topical Meeting on Field Electron Emission from Carbon Materials (Moscow. Russia, Россия, 2002)членство в программном комитете конференции