Образцов А.Н. в программном комитете конференции Nanocarbon Photonics and Optoelectronics (Joensuu, Finland, Финляндия, 2008)членство в программном комитете конференции